Autobuska stanica

Zrenjanin

ZRAS

023/533-995

Informacije

023/533-991

Prodaja karata

Radno vreme

Prodaje karata 06h - 21h

AUTOBUSKA STANICA ZRENJANIN ZRAS

Pronađi informacije:

Autobuska stanica Zrenjanin, kojom upravlja kompanija Net Bus Co, smeštena je u neposrednoj blizini centra grad. Sa glavne autobuske stanice Zrenjanin redovno saobraćaju linije prema mnogim mestima širom Srbije, a Beograd, Novi Sad, Kikinda, Vršac, Subotica su gradovi prema kojima ima najviše polazaka sa glavne autobuske stanice Zrenjanin.

Autobuska stanica obavlja prodaju karata za prevoz putnika u međumesnom autobuskom saobraćaju. Stanica ima 10 natkrivenih polaznih perona i jedan dolazni peron na kojima se obavljaju dolasci i polasci, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga.

Međunarodni i međugradski polasci stranih prevoznika sa autobuske stanice

Prodaja karata

Radno vreme

Overa povratne karte

Ako imate povratnu kartu sa otvorenim datumom povratka, obaveza putnika je da overi povratnu kartu na šalteru biletarnice.

Barijera na ulazu polaznih perona

Od 2020. godine na polazne perone putnici ulaze kroz elektronske barijere i prolaz je moguć samo uz kupovinu karte (dnevne, peronske, mesečne karte) na šalteru biletarnice.

Stajališta međugradske vožnje

medjunarodni-saobracaj